Bernerhagens Kung Triton

Cevin

SE19966/2023

Fri från Episodic Falling, Curly Coat/Dry Eye genom sina föräldrar

Knän och ögon ua 11 april 2024