Rasbeskrivning med Erna-Britt Nordin i Nyköping
den 30 - 31 januari 2010

MiniMax's Kennel deltog med: MiniMax's Never Say Never (Bamse), MiniMax's Miss Monia (Busan),
Vouges Noah och Robbimmiros Anton.


Erna-Britt Nordin


MiniMax's Never Say Never - Bamse


MiniMax's Never Say Never - Bamse


Vouges Noah


Vouges Noah


Vouges Noah


Vouges Noah


Robbimminos Anton


Robbimminos Anton


MiniMax's Miss Monia - Busan


MiniMax's Monia - Busan